-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

Oferty inwestycyjne 
data publikacji: 05-09-2011 | 13:35
data ostatniej modyfikacji: 05-09-2011 | 13:35
««« powrót
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY 05 września 2011
 

W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I


przeznaczonych do dzierżawy


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r./ - Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w obrębie Sędziszów Młp. przeznaczonej do dzierżawy.
Oznaczenie wg księgi

wieczystejNumer

ewidencyjny nieruchomości


Miesięczny

czynsz

w zł

/plus VAT/


Powierzchnia nieruchomości

w ha


Przeznaczenie nieruchomości w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego


Forma dzierżawy


Uwagi


25506


2991


100,00


0,6416

U – usługi


Bezprzetargowa


Teren pod plac nauki jazdy


Uwagi:


  1. Dzierżawca z tytułu dzierżawy opłacać będzie czynsz oraz podatek.

  2. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp., na okres 21 dni.


Sędziszów Młp. 5.09.2011 r.


                                                         BURMISTRZ

                                                    mgr Kazimierz Kiełb

Liczba odwiedzin: 595973

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo