-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości 

Oferty inwestycyjne 
data publikacji: 05-04-2012 | 15:05
data ostatniej modyfikacji: 09-05-2012 | 13:53
««« powrót
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 05 kwietnia 2012
 


W Y K A Z   N I E R U C H O M O Ś C I


przeznaczonych do dzierżawy


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r./ - Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w obrębie Sędziszów Małopolski przeznaczonej do dzierżawy.
Oznaczenie wg księgi

wieczystejNumer

ewidencyjny nieruchomości


Opłata za dzierżawę

w zł/m²

/brutto/


Powierzchnia nieruchomości

w ha


Przeznaczenie nieruchomości w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


Forma dzierżawy


Uwagi


25 294


476/14712,00 zł/ m²


0.0032

MN – mieszkaniowe z zabudową wysoką
i usługami


Bezprzetargowa

Teren z tymczasowym posadowieniem przenośnych garaży


Uwagi:


  1. Dzierżawca z tytułu dzierżawy opłacać będzie czynsz oraz podatek.

  2. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp., na okres 21 dni tj. do dnia 3.02.2012 r.


Sędziszów Młp. 11.01.2012 r.


                                       Z up. BURMISTRZA

                                  mgr inż. Elżbieta Świniuch

                                     ZASTĘPCA BURMISTRZALiczba odwiedzin: 595972

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo