-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

USŁUGI 

Zamowienia publiczne 
data publikacji: 04-12-2018 | 14:09
data ostatniej modyfikacji: 04-12-2018 | 14:14
wytworzył: Monika Kubacka
ZMIANY W PRZETARGU
informacja z otwarcia ofert
Wyniki postępowania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym.
04 grudnia 2018

Szanowni Wykonawcy!

Zamawiający, Gmina Sędziszów Małopolski zaprasza udziału w postępowaniu pn. „Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym”.

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Oferty, w formie pisemnej, należy złożyć na adres: Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski, w terminie do dnia 12.12.2018 r. roku do godziny 11:15. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2018 r.  roku o godzinie 11:30 w Urzędzie Miejskim  w Sędziszowie Małopolskim przy ulicy Rynek 1, pokój nr 10.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w załącznikach poniżej.

 

Z up. BURMISTRZA

mgr Piotr Kapusta
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załączniki:
11197_2._ogloszenie_-_skan.pdf - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - skan
11197_3._zal._1_-_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.docx - Zał. 1 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
11197_4._zal._2_-_formularz_oferta.docx - Zał. 2 - FORMULARZ OFERTA
11197_5._zal._3_-_formularz_asortymentowo-cenowy.docx - Zał. 3 - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
11197_6._zal._4_-_wzor_umowy.docx - Zał. 4 - WZÓR UMOWY
11197_7._zal._5_-_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.docx - Zał. 5 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
11197_8._zal._6_-_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.docx - Zał. 6 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
11197_9._zal._7_-_oswiadczenie_nt._grupy_kapitalowej.docx - Zał. 7 - OŚWIADCZENIE NT. GRUPY KAPITAŁOWEJ
««« powrót
Liczba odwiedzin: 595887

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo