-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

USŁUGI 

Zamowienia publiczne 
data publikacji: 22-11-2019 | 14:55
data ostatniej modyfikacji: 22-11-2019 | 15:01
wytworzył: Monika Kubacka
ZMIANY W PRZETARGU
informacja z otwarcia ofert
Wyniki postępowania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym.
22 listopada 2019

Szanowni Wykonawcy,

Zamawiający, Gmina Sędziszów Małopolski zaprasza do udziału w postępowaniu pn. „Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym”.

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Oferty, w formie pisemnej, należy złożyć na adres: Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski, w terminie do dnia 4.12.2019 r. roku do godziny 11:15. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.12.2019 r.  roku o godzinie 11:30 w Urzędzie Miejskim  w Sędziszowie Małopolskim przy ulicy Rynek 1, pokój nr 10.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w załącznikach poniżej.

 

Z up. BURMISTRZA

mgr Piotr Kapusta
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załączniki:
12104_2._ogloszenie_o_zamowieniu-_skan.pdf -
12104_3._zal._1_-_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.docx -
12104_4._zal._2_-_formularz_oferta.docx -
12104_5._zal._3_-_formularz_cenowy.docx -
12104_6._zal._4_-_wzor_umowy.docx -
12104_7._zal._5_-_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.docx -
12104_8._zal._6_-_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.docx -
12104_9._zal._7_-_oswiadczenie_nt._grupy_kapitalowej.docx -
««« powrót
Liczba odwiedzin: 595887

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo