-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

USŁUGI 

Zamowienia publiczne 
data publikacji: 19-03-2007 | 08:44
data ostatniej modyfikacji: 07-01-2020 | 12:58
Przetarg nieograniczony: „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAŁYCH I ZEBRANYCH NA WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCIACH, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI”
27 czerwca 2018
ZMIANY W PRZETARGU |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
„ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAŁYCH I ZEBRANYCH NA WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCIACH, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI”
17 kwietnia 2018
ZMIANY W PRZETARGU |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Przetarg nieograniczony: DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW SZKOLNO – WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
17 stycznia 2018
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na systematyczne wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych, urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski w 2018 roku.
03 stycznia 2018
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na realizację zadania pn: "Budowa i rozbudowa dróg gminnych w ramach poprawy układu komunikacyjnego w obrębie ulic Wspólnej i Wesołej w Sędziszowie Małopolskim."
27 grudnia 2017
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Sędziszów Małopolski w okresie od 01.01.2018 do 30.09.2018 rok
07 grudnia 2017
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi pocztowe
17 listopada 2017
ZMIANY W PRZETARGU |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2017/2018 NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI”
09 października 2017
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Sędziszów Małopolski w okresie 1.09.2017 r. - 31.12.2017 r.
11 sierpnia 2017
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU; DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW SZKOLNO – WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
27 lipca 2017
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: DOWÓZ UCZNIÓW DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
17 lipca 2017
ZMIANY W PRZETARGU |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE - Organizacja i przeprowadzenie usług treningowych, warsztatów i grup wsparcia dla 12 rodzin (48 osób) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Sędziszów Małopolski wraz z wyjazdem integracyjno-korekcyjnym w projekcie pn.: "SaMoWaR - Sędziszowski Model Wsparcia Rodziny"
16 czerwca 2017
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Systematyczne wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych, urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski w 2017 roku
14 grudnia 2016
więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Sędziszów Małopolski w roku 2017
07 grudnia 2016
wyniki postępowania |więcej »»»
Przetarg nieograniczony: "ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAŁYCH I ZEBRANYCH NA WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCIACH, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI"
20 października 2016
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:Zimowe utrzymanie dróg gminnychw sezonie 2016/2017 na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski
13 października 2016
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Sędziszów Małopolski w roku 2016 część 2.
01 sierpnia 2016
więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017"
13 lipca 2016
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Sędziszów Małopolski w roku 2016 część 2
28 czerwca 2016
wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Sędziszów Małopolski do szkół i ośrodków szkolno - wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017
24 czerwca 2016
wyniki postępowania |więcej »»»
«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »»»  
Liczba odwiedzin: 595887

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo