-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

USŁUGI 

Zamowienia publiczne 
data publikacji: 19-03-2007 | 08:44
data ostatniej modyfikacji: 07-01-2020 | 12:58
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA ROZBUDOWĘ DROGI W GÓRZE ROPCZYCKIEJ ( ZA CMENTARZEM) - powtórzenie
10 maja 2016
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA ROZBUDOWĘ DROGI W GÓRZE ROPCZYCKIEJ ( ZA CMENTARZEM)
22 kwietnia 2016
wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM"
23 marca 2016
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "WYKONANIE OPRACOWAŃ DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH"
23 marca 2016
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Systematyczne wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych, urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski w 2016 roku
04 stycznia 2016
więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "USŁUGI SPRZĄTANIA ORAZ UTRZYMANIA W CIĄGŁEJ CZYSTOŚCI I PORZĄDKU TERENU MIASTA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI\"
27 listopada 2015
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OPRACOWANIE PROJEKTU ROZBUDOWY I MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM PRZY ULICY BORKOWSKIEJ
09 listopada 2015
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Sędziszów Małopolski w okresie od 01.11.2015 do 31.12.2015 roku.
03 listopada 2015
więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu:„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2015/2016 NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI ”
12 października 2015
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Opracowanie projektu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i zasilaniem elektrycznym w Zagorzycach Etap - I i w Części Góry Ropczyckiej
11 września 2015
wyniki postępowania |więcej »»»
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAŁYCH I ZEBRANYCH NA WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCIACH, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
14 sierpnia 2015
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - przeprowadzenie kursu dla operatorów wózków jezdniowych
04 sierpnia 2015
więcej »»»
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - przeprowadzenie szkoleń dla 8 uczestników projektu w ramach modułu usług w zakresie aktywizacji społecznej
04 sierpnia 2015
więcej »»»
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - przeprowadzenie kursu opiekun osób starszych i dzieci dla 5 uczestników
04 sierpnia 2015
więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
23 lipca 2015
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
22 lipca 2015
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Opracowanie projektu, przebudowy, rozbudowy i modernizacji wodociągu wraz z stacją uzdatniania wody i zasilaniem elektrycznym w Górze Ropczyckiej
11 czerwca 2015
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Sędziszów Małopolski: Przeprowadzenie usługi w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej według potrzeb dla 12 uczestników Projektu systemowego Czas na aktywność w gminie Sędziszów Małopolski realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim, Priorytet VII, Działanie 7.1., Podziałanie 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 50216 - 2015; data zamieszczenia: 06.03.2015
06 marca 2015
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -Systematyczne wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski w roku 2015
31 grudnia 2014
więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Sędziszów Małopolski w roku 2015 część 1 - powtórzenie
18 grudnia 2014
wyniki postępowania |więcej »»»
«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »»»  
Liczba odwiedzin: 596099

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo