-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

USŁUGI 

Zamowienia publiczne 
data publikacji: 19-03-2007 | 08:44
data ostatniej modyfikacji: 07-01-2020 | 12:58
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Sędziszów Małopolski w roku 2015 część 1
25 listopada 2014
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI POCZTOWE
19 listopada 2014
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAŁYCH I ZEBRANYCH NA WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCIACH, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
27 października 2014
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski.
17 października 2014
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Usługi sprzątania oraz utrzymania w ciągłej czystości i porządku terenu miasta Sędziszów Małopolski.
17 października 2014
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Kompleksowe opracowanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy i rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Sędziszowie Małopolskim wraz z budową kaplicy cmentarnej i niezbędnej infrastruktury.
14 października 2014
wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia uzupełniającego nr 1 do zamówienia FK.261.I.3.2013 z dnia 26 listopada 2013 r. - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Sędziszów Małopolski w okresie od 01.10.2014 do 19.12.2014 roku
23 września 2014
więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAŁYCH I ZEBRANYCH NA WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCIACH, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
19 sierpnia 2014
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Sędziszów Małopolski do szkół i ośrodków szkolno - wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015
01 sierpnia 2014
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Sędziszów Małopolski w roku szkolnym 2014/2015
29 lipca 2014
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dotyczy zamówienia uzupełniającego w zakresie odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest składowanych na posesjach.
24 czerwca 2014
więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OPRACOWANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W GMINIE SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
17 czerwca 2014
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAŁYCH I ZEBRANYCH NA WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCIACH, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
06 czerwca 2014
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
17 kwietnia 2014
wyniki postępowania |więcej »»»
Przetarg nieograniczony: "ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAŁYCH I ZEBRANYCH NA WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCIACH, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI"
17 kwietnia 2014
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przeprowadzenie usługi w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej według potrzeb dla 20 uczestników Projektu systemowego Czas na aktywność w gminie Sędziszów Małopolski realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim
28 marca 2014
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ZAJĘCIA REHABILITACYJNO - TERAPEUTYCZNE DO PLACÓWEK POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 ROKU
23 stycznia 2014
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WONEJ RĘKI - SYSTEMATYCZNE WYKONYWANIE CZYNNOŚCI EKSPLOATACYJNYCH I KONSERWACYJNYCH URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI W ROKU 2014
07 stycznia 2014
więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ZAJĘCIA REHABILITACYJNO - TERAPEUTYCZNE DO PLACÓWEK POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 ROKU
28 listopada 2013
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Sędziszów Małopolski w roku 2014 - część I
26 listopada 2013
wyniki postępowania |więcej »»»
«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »»»  
Liczba odwiedzin: 595879

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo