-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

USŁUGI 

Zamowienia publiczne 
data publikacji: 19-03-2007 | 08:44
data ostatniej modyfikacji: 07-01-2020 | 12:58
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
26 listopada 2013
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI SPRZĄTANIA ORAZ UTRZYMANIA W CIĄGŁEJ CZYSTOŚCI I PORZĄDKU TERENU MIASTA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
19 listopada 2013
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - SYSTEMATYCZNE WYKONYWANIE CZYNNOŚCI EKSPLOATACYJNYCH I KONSERWACYJNYCH URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI W ROKU 2014
19 listopada 2013
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
12 listopada 2013
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Wyk. usługi szkol. na zad. pn.: Świadczenie usług w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej w ramach projektu systemowego Czas na aktywność w gminie Sędziszów Małopolski realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie modułu szkoleń zawodowych innych, tj. przeprowadzenia kursu pn. Kucharz małej gastronomii dla 7 uczestników projektu w ilości 130 godz. szkol. w ramach zam. uzup. nr 1 do zam. nr FK.261.I.2-3.2013 z dnia 7 czerwca 2013 r.
21 października 2013
więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski
04 października 2013
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Sędziszów Małopolski do szkół i ośrodków szkolno - wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014
25 lipca 2013
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Sędziszów Małopolski w roku szkolnym 2013/2014
25 lipca 2013
wyniki postępowania |więcej »»»
Przeprowadzenie usługi w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej według potrzeb dla 20 uczestników Projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Sędziszów Małopolski" realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim, Priorytet VII, Działanie 7.1., Podziałanie 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
10 czerwca 2013
wyniki postępowania |więcej »»»
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Sędziszów Małopolski w roku 2013 - część II
07 czerwca 2013
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
15 maja 2013
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu - ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAŁYCH I ZEBRANYCH NA WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCIACH, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI.
23 kwietnia 2013
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAŁYCH I ZEBRANYCH NA WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCIACH, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI.
17 kwietnia 2013
ZMIANY W PRZETARGU |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM, W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW, NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
23 stycznia 2013
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - OBSŁUGA GEODEZYJNA GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI W 2013 ROKU
22 stycznia 2013
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Świadczenie usług związanych z dowozem i odwozem osób niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjno- terapeutyczne.
06 grudnia 2012
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - SYSTEMATYCZNE WYKONYWANIE CZYNNOŚCI EKSPLOATACYJNYCH I KONSERWACYJNYCH URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI W ROKU 2013
03 grudnia 2012
wyniki postępowania |więcej »»»
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Sędziszów Małopolski w roku 2013 - część I
23 listopada 2012
wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi edukacyjne realizowane w ramach Projektu pn.: Per aspera ad astra w Gimnazjum w Sędziszowie Małopolskim.
19 listopada 2012
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2012/2013 na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski
24 października 2012
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »»»  
Liczba odwiedzin: 596103

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo