-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

USŁUGI 

Zamowienia publiczne 
data publikacji: 19-03-2007 | 08:44
data ostatniej modyfikacji: 07-01-2020 | 12:58
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI SPRZĄTANIA ORAZ UTRZYMANIA W CIĄGŁEJ CZYSTOŚCI I PORZĄDKU TERENU MIASTA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
15 października 2012
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Sędziszów Małopolski do szkół i ośrodków szkolno - wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013
07 sierpnia 2012
wyniki postępowania |więcej »»»
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Sędziszów Małopolski w roku szkolnym 2012/2013
03 sierpnia 2012
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dowóz uczestników (osób niepełnosprawnych) na zajęcia rehabilitacyjno- terapeutyczne
16 grudnia 2011
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór odpadów stałych wraz z transportem na składowisko odpadów komunalnych w Kozodrzy w roku 2012
15 grudnia 2011
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Systematyczne wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski w roku 2012.
13 grudnia 2011
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Obsługa geodezyjna Gminy Sędziszów Małopolski w roku 2012
07 grudnia 2011
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego łącznie z analizami na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski w roku 2012.
07 grudnia 2011
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Klęczany i Będziemyśl oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy i rozbudowy sieci wodociągowej dla miejscowości Klęczany i Będziemyśl
27 października 2011
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Indywidualizacja nauczania - optymalny rozwój ucznia
19 października 2011
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012 na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski
14 października 2011
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi sprzątania oraz utrzymania w ciągłej czystości i porządku terenu miasta Sędziszów Małopolski
14 października 2011
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu: Indywidualizacja nauczania - optymalny rozwój ucznia
06 października 2011
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Indywidualizacja nauczania - optymalny rozwój ucznia
14 września 2011
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Cierpiszu w celu zmiany sposobu użytkowania na Dom Ludowy oraz dobudowa wiaty przy budynku - na działce nr 195 w Cierpiszu w gminie Sędziszów Małopolski
08 sierpnia 2011
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 POPRZEZ ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH
26 lipca 2011
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego łącznie z analizami na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski w roku 2011
10 czerwca 2011
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Budowa obwodnicy północnej w Sędziszowie Małopolskim. Etap III - połączenie Gumat - Ropczyce - Kolonia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (długość drogi-600 mb).
11 kwietnia 2011
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze do 50g,
03 lutego 2011
więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sędziszowie Małopolskim
13 stycznia 2011
wyniki postępowania |więcej »»»
«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »»»  
Liczba odwiedzin: 595879

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo