-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

ROBOTY BUDOWLANE 

Zamowienia publiczne 
data publikacji: 07-05-2007 | 08:40
data ostatniej modyfikacji: 26-11-2019 | 11:36
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO - SANITARNEGO ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STADIONIE SPORTOWYM W ZAGORZYCACH DOLNYCH - etap III budowa części ogrodzenia przy trybunie i parkingu.
08 listopada 2019
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
13 września 2019
ZMIANY W PRZETARGU |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Budowa i rozbudowa dróg gminnych w obrębie ulic Wspólnej i Wesołej w Sędziszowie Małopolskim
10 września 2019
ZMIANY W PRZETARGU |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Sędziszów Małopolski
10 lipca 2019
ZMIANY W PRZETARGU |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI Pakiet II
11 czerwca 2019
ZMIANY W PRZETARGU |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI – Pakiet I”
05 czerwca 2019
ZMIANY W PRZETARGU |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Budowa odcinków linii napowietrznej oraz kablowo – napowietrznej przy drogach gminnych w miejscowości Zagorzyce (Rogówka)
28 maja 2019
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Budowa oświetlenia na terenie Gminy Sędziszów Małopolski
25 kwietnia 2019
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wykonanie warstwy ścieralnej w ramach zadania pn: „Rozbudowa drogi gminnej nr 107644 R ul. Rędziny od km 0+270-km 0+683 w miejscowości Sędziszów Małopolski w związku z budową chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową”
20 marca 2019
ZMIANY W PRZETARGU |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Budowa skateparku w Sędziszowie Małopolskim
13 marca 2019
ZMIANY W PRZETARGU |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Budowa skateparku w Sędziszowie Małopolskim
08 lutego 2019
ZMIANY W PRZETARGU |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REMONT CZĄSTKOWY DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH O NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
01 lutego 2019
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
28 stycznia 2019
ZMIANY W PRZETARGU |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PRZY ULICY FABRYCZNEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM, ETAP I
31 grudnia 2018
ZMIANY W PRZETARGU |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM W ZAGORZYCACH DOLNYCH.
17 grudnia 2018
ZMIANY W PRZETARGU |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu: Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Wolicy Piaskowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza oraz przebudowa sieci wodociągowej i teletechnicznej.
23 listopada 2018
ZMIANY W PRZETARGU |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa chodnika w ciągu ulicy boczna Fabryczna w Sędziszowie Małopolskim (droga wewnętrzna nr ewid. 479/7 i 479/58)
12 października 2018
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Gmina Sędziszów Małopolski: Przebudowa ul. Jagiellońskiej w Sędziszowie Małopolskim – etap II
11 października 2018
ZMIANY W PRZETARGU |Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107609 PORĘBY PUSTKI W BORKU WIELKIM.
26 września 2018
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rozbudowa cmentarza komunalnego (nowa część) - II etap, podetap II w Sędziszowie Małopolskim
25 września 2018
Informacja o otwarciu ofert |wyniki postępowania |więcej »»»
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [12]
Liczba odwiedzin: 587096

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo