-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

ROBOTY BUDOWLANE 

Zamowienia publiczne 
data publikacji: 07-05-2007 | 08:40
data ostatniej modyfikacji: 26-11-2019 | 11:36
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W KLĘCZANACH
21 kwietnia 2010
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W KRZYWEJ
22 marca 2010
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRZEBUDOWA DOMU LUDOWEGO W KLĘCZANACH
22 marca 2010
więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -  Remont drogi gminnej Zagorzyce - Przymiarki w km 1+900 - 2+300.
12 marca 2010
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski .
26 lutego 2010
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Poprawa układu komunikacyjnego przemysłowo - usługowo - mieszkaniowej części Sędziszowa Małopolskiego poprzez budowę i remont dróg gminnych.
15 stycznia 2010
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA : Przebudowa Domów Ludowych w Będziemyślu, Borku Wielkim i Czarnej Sędziszowskiej na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców.
08 grudnia 2009
więcej »»»
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie Małopolskim
16 października 2009
więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej Borek Mały - Borek Wielki w km 0+000 - 0+300 .
08 października 2009
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - wykonanie robót dodatkowych w ramach inwestycji pn. Przebudowa trybun wraz z budową zadaszenia na stadionie klubu sportowego LECHIA SĘDZISZÓW w Sędziszowie Małopolskim.
18 września 2009
więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa Centrum Ratuszowego na Rynku w Sędziszowie Małopolskim pod potrzeby komunikacyjne i kulturowe.
16 września 2009
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie Sędziszów Małopolski. Etap I - budowa sieci wodociągowej z pompowniami i przyłączami w miejscowości Szkodna i części Zagorzyc.
15 września 2009
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ochrona zbiornika GZWP - 425 poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sędziszów Małopolski. Część II ; Etap VI - budowa kanalizacji sanitarnej w Kawęczynie .
06 lipca 2009
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ochrona zbiornika GZWP - 425 poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sędziszów Małopolski. Część II ; Etap V - budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywej.
06 lipca 2009
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu : Przebudowa drogi gminnej Ruda - Zagacie w km 0+000 - 0+500 . - 2009-03-11
11 marca 2009
ZMIANY W PRZETARGU |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : Rozbudowa i przebudowa budynku pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Sędziszowie Małopolskim.
13 marca 2009
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
[1]  «««  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Liczba odwiedzin: 596097

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo