-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

ROBOTY BUDOWLANE 

Zamowienia publiczne 
data publikacji: 07-05-2007 | 08:40
data ostatniej modyfikacji: 26-11-2019 | 11:36
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - MODERNIZACJA PARKINGÓW I DRÓG PRZEJAZDOWYCH, ZINTEGROWANEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO POMIĘDZY RÓŻNYMI ŚRODKAMI TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
14 listopada 2016
wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu - BUDOWA PRZEDSZKOLA W GÓRZE ROPCZYCKIEJ
18 października 2016
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu BUDOWA PLACÓW ZABAW PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
28 września 2016
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „PRZEBUDOWA DROGI DZIAŁKA NR EWID. 1468/2 W KM 0+000-0+900 W MIEJSCOWOŚCI SZKODNA”
15 września 2016
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - „BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI NA OSIEDLU MŁODYCH W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM”
08 września 2016
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - BUDOWA CHODNIKÓW.
27 lipca 2016
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - BUDOWA CHODNIKA DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 6007605R CZARNA SĘDZISZOWSKA - NADLEŚNICTWO OD KM 0+247,0 DO KM 0+495,0 W MIEJSCOWOŚCI CZARNA SĘDZISZOWSKA
13 lipca 2016
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI"
28 czerwca 2016
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZARNEJ SĘDZISZOWSKIEJ NA PRZEDSZKOLE WRAZ Z ICH PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ
24 czerwca 2016
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
Zapytanie ofertowe: Dobudowa balkonów w bloku nr 12 w systemie projektuj i buduj wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej termomodernizacji ścian budynku nr 12 na Osiedlu Młodych w Sędziszowie Młp.
22 czerwca 2016
ZMIANY W PRZETARGU |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - BUDOWA PARKINGU PRZY ZESPOLE BOISK ORLIK 2012 W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
09 czerwca 2016
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZARNEJ SĘDZISZOWSKIEJ NA PRZEDSZKOLE WRAZ Z ICH PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ
08 czerwca 2016
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM WRAZ Z BUDOWĄ KAPLICY CMENTARNEJ I NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY - ETAP I
03 czerwca 2016
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Realizacja zamówienia uzupełniającego w ramach inwestycji pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Sędziszowie Małopolskim wraz z budową sali gimnastycznej i remontem istniejącego budynku szkoły.
02 czerwca 2016
więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRZEBUDOWA DROGI, DZ. NR EWID. 5614 W KM 0+630 - 1+480 W MIEJSCOWOŚCI ZAGORZYCE
23 maja 2016
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 10 7688 R SZKODNA - BUDZISZ W MIEJSCOWOŚCI ZAGORZYCE W KM 4+020 - 5+000"
23 maja 2016
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "BUDOWA PARKINGU WRAZ Z OŚWIETLENIEM, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I INSTALACJĄ ZASILAJĄCĄ POMPOWNIE
15 kwietnia 2016
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
15 kwietnia 2016
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH O NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
11 marca 2016
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I SPÓJNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 94 W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM POPRZEZ PRZEBUDOWĘ I ROZBUDOWĘ ULICY POŁUDNIOWEJ ORAZ REMONT ULICY KOŁŁĄTAJA"
02 lutego 2016
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
[1]  «««  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »»»  [12]
Liczba odwiedzin: 596096

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo