-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

ROBOTY BUDOWLANE 

Zamowienia publiczne 
data publikacji: 07-05-2007 | 08:40
data ostatniej modyfikacji: 26-11-2019 | 11:36
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont istniejących elementów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w zabytkowym Parku podworskim BUCZYNA w Górze Ropczyckiej.
06 sierpnia 2014
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
01 sierpnia 2014
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W BĘDZIEMYŚLU NA DZ. NR EWID. 589/5
28 lipca 2014
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa drogi gminnej (osiedlowej i dojazdowej) w Wolicy Piaskowej
21 lipca 2014
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamówienie dodatkowe na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych wraz z dobudową sali gimnastycznej z urządzeniami technicznymi oraz budowa parkingu na działkach nr ewid. 275/2 i 312 położonych w Zagorzycach
30 czerwca 2014
więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa ulicy Blich w Sędziszowie Małopolskim
20 czerwca 2014
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWO - SANITARNEGO PRZY STADIONIE W WOLICY PIASKOWEJ
10 czerwca 2014
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi (nr ewid. 632/110) polegająca na budowie chodnika do Parku Buczyna w miejscowości Góra Ropczycka
28 maja 2014
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w km 19+590 - 19+950 w miejscowości Wolica Ługowa
28 maja 2014
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI"
08 maja 2014
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 10 7688 R Szkodna - Budzisz w miejscowości Szkodna w km 1+900 -2+700
04 kwietnia 2014
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRZEBUDOWA CHODNIKÓW W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
28 marca 2014
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Bieżąca konserwacja rowów i poboczy dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski
25 marca 2014
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
12 marca 2014
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU DOMU SPORTU W KAWĘCZYNIE SĘDZISZOWSKIM
11 marca 2014
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowej na terenie gminy Sędziszów Małopolski
20 lutego 2014
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchniach bitumicznych na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski
20 lutego 2014
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Rozbudowa drogi gminnej (osiedlowej i dojazdowej) w miejscowości Wolica Piaskowa z kanalizacją deszczową i niezbędną infrastrukturą techniczną - Etap I. Budowa i przebudowa (w tym przełożenie) sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - Etap I"
22 października 2013
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ochrona zbiornika GZWP - 425 poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sędziszów Małopolski. Część III. Etap VII - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Sędziszowska
03 października 2013
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego i instalacji wewnętrznych oraz termomodernizacja budynku siłowni użytkowanego przez MLKS LECHIA Sędziszów Młp. na działce nr ewid. 1451/2
06 września 2013
wyniki postępowania |więcej »»»
[1]  «««  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »»»  [12]
Liczba odwiedzin: 596096

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo