-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

ROBOTY BUDOWLANE 

Zamowienia publiczne 
data publikacji: 07-05-2007 | 08:40
data ostatniej modyfikacji: 26-11-2019 | 11:36
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchniach tłuczniowych na terenie gminy Sędziszów Małopolski
12 marca 2013
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchniach bitumicznych na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski
12 marca 2013
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont drogi gminnej Krzywa - Podlesie - Potok nr drogi 10 7608 R w km 0+800 - 1+800
18 lipca 2012
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont drogi dojazdowej do pól w Wolicy Piaskowej (Malinówka) na działkach nr ewid. 238, 910, 260/2, 732 i 907.
20 czerwca 2012
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej Zagorzyce - Lipie w km 0+010 - 0+360.
20 czerwca 2012
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej Szkodna - Plackówka w km 0+020 - 0+460.
14 czerwca 2012
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej w Górze Ropczyckiej za rzeką (Nawsie)
14 czerwca 2012
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Realizacja zamówienia dodatkowego w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja centrum ratuszowego poprzez zwiększenie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w Sędziszowie Małopolskim (iluminacja świetlna oraz remont Ratusza wraz z monitoringiem)
25 maja 2012
więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ulicy Sportowej w Sędziszowie Małopolskim
25 maja 2012
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wolicy Ługowej wraz z urządzeniami technicznymi, przebudowa placu zabaw oraz zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku OSP na oddział przedszkolny
15 maja 2012
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Kawęczyn Sędziszowski
10 maja 2012
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja (remont) budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim
09 maja 2012
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont drogi gminnej Szkodna - Budzisz nr 10 7688 R w km 0+000 - 1+900.
07 maja 2012
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych wraz z dobudową sali gimnastycznej z urządzeniami technicznymi oraz budowa parkingu na działkach nr ewid. 275/2 i 312 położonych w Zagorzycach.
19 kwietnia 2012
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa jednego zespołu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale socjalne, infrastruktury technicznej i elementów zagospodarowania terenu przy budynkach - na działce nr ewid. 765/2 w miejscowości Wolica Piaskowa, gmina Sędziszów Małopolski
29 marca 2012
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Bieżąca konserwacja rowów i poboczy dróg gminnych na terenie gminy Sędziszów Małopolski
13 marca 2012
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej Wolica Piaskowa - Zamłynie w km 0+000 - 0+460.
08 marca 2012
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Przebudowa drogi gminnej Ruda-Zagacie w km 0+500 - 1+000.
08 marca 2012
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej na terenie gminy Sędziszów Małopolski
01 marca 2012
wyniki postępowania |więcej »»»
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Sędziszów Małopolski
01 marca 2012
wyniki postępowania |więcej »»»
[1]  «««  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »»»  [12]
Liczba odwiedzin: 596097

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo