-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

KARTY USŁUG 

ISO 9001:2015 
data publikacji: 16-11-2009 | 10:07
data ostatniej modyfikacji: 03-03-2017 | 09:20
wytworzył: Jan Maroń
wprowadził: Aleksander Malski

KARTY USŁUG REALIZOWANYCH
W URZĘDZIE MIEJSKIM W SĘDZISZOWIE MŁP.

REFERAT SPRAW ORGANIZACYJNYCH I OBYWATELSKICH
URZĄD STANU CYWILNEGO
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
REFERAT INWESTYCJI, DROGOWNICTWA I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

REFERAT SPRAW ORGANIZACYJNYCH I OBYWATELSKICH

 

I. Ewidencja ludności

 

II. Wybory

 

III. Dowody osobiste

 

IV. Wojsko

 

V. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

VI. Ewidencja działalności gospodarczej

 

VII. Imprezy masowe

 

VIII. Licencje na transport taksówką

 

IX. Kadry

X. Leczenie odwykowe

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

I. Małżeństwo

 

II. Urodzenie się dziecka

 

III. Zgon

 

IV. Akta stanu cywilnego

 

 

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT

 

I. Zaświadczenia

 

II. Zwrot podatku akcyzowego

 

III. Ulgi podatkowe

 

IV. Podatki i opłaty

 

 

 

REFERAT INWESTYCJI, DROGOWNICTWA I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

I. Decyzje urbanistyczne

 

II. Wypisy, wyrysy

 

III. Gospodarka wodno-kanalizacyjna

 

IV. Drogi

 

 

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

 

I. Nabywanie lokali

III. Decyzje środowiskowe

 

IV. Regulacje wodne

 

V. Opinie dotyczące planów i programów

 

VI. Gospodarka odpadami

 

VII. Zwierzęta domowe

 

VIII. Usunięcie drzew, krzewów, chwastów

 

IX. Nieruchomości

 

X. Dzierżawa, nabywanie gruntów

Liczba odwiedzin: 587094

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo