-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Zamówienia poniżej 30 000 euro - ARCHIWUM 

data publikacji: 30-10-2017 | 11:44
data ostatniej modyfikacji: 30-10-2017 | 12:42
wytworzył: Monika Kubacka
 
informacja z otwarcia ofert
Wyniki postępowania
Zapytanie ofertowe: "Budowa altany oraz zagospodarowanie terenu przy stadionie sportowym w Klęczanach"- ETAP I
30 października 2017

 

Szanowni Wykonawcy!

 

 Zamawiający, Gmina Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Budowa altany oraz zagospodarowanie terenu przy stadionie sportowym w Klęczanach” – Etap I w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579).

 

W załączeniu skan Zapytania oraz:

 

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
  2. Przedmiar robót  - Załącznik dr 2 do Zapytania ofertowego
  3. Dokumentacja projektowa - Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
  4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
Załączniki:
10048_zapytanie_ofertowe-skan.pdf - Zapytanie ofertowe- skan
10048_zal._1_-_formularz_oferty.docx - Zał. 1 - Formularz ofertowy
10048_przedmiar-_budowa_altany_etap_1.pdf - Zał. 2 - Przedmiar robót
10048_dokumentacja_projektowa.zip - Zał. 3 - Dokumentacja projektowa (spakowana)
10048_stwiorb.pdf - Zał. 4 - Specyfikacja Techniczna
10048_zal._5_-_wzor_umowy.docx - Zał. 5 - Wzór umowy
««« powrót
Liczba odwiedzin: 585424

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo