-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Zamówienia poniżej 30 000 euro - ARCHIWUM 

data publikacji: 16-11-2017 | 15:06
data ostatniej modyfikacji: 16-11-2017 | 15:18
wytworzył: Monika Kubacka
 
informacja z otwarcia ofert
Wyniki postępowania
Zapytanie ofertowe: "Budowa altany oraz zagospodarowanie terenu przy stadionie sportowym w Klęczanach"- ETAP I
16 listopada 2017

 

 

Szanowni Wykonawcy!

 

Zamawiający, Gmina Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Budowa altany oraz zagospodarowanie terenu przy stadionie sportowym w Klęczanach” – Etap I w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579).

 

W załączeniu skan Zapytania oraz:

 

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
  2. Przedmiar robót dla Części 1- Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
  3. Przedmiar robót dla Części 2 - Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
  4. Dokumentacja projektowa - Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
  5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego
  6. Wzór umowy dla Części 1 – Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego
  7. Wzór umowy dla Części 2 -  Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego

 

Z up. Burmistrza

mgr Piotr Kapusta
Zastępca Burmistrza

 

Załączniki:
10123_1a._skan_zapytania_ofertowego.pdf - Skan zapytania ofertowego
10123_2._zal._1_-_formularz_oferty.docx - Zał. 1 - Formularz oferty
10123_przedmiar_-_czesc_1_-_wykonanie_fundamentow_etap_1.pdf - Zał. 2 - Przedmiar robót dla Części 1
10123_4._przedmiar_-_czesc_2_-_dostawa_podlogi_etap1.pdf - Zał. 3 - Przedmiar robót dla Części 2
10123_5._zal._4-__dokumentacja_projektowa.zip - Zał. 4 - Dokumentacja projektowa
10123_6._zal._5_-_stwiorb.pdf - Zał. 5 - Specyfikacja Techniczna
10123_7._zal._6_-_wzor_umowy-_czesc1.docx - Zał. 6 - Wzór umowy dla Części 1
10123_8._zal._7_-_wzor_umowy-_czesc2.docx - Zał. 7 - Wzór umowy dla Części 2
««« powrót
Liczba odwiedzin: 586960

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo