-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Zamówienia poniżej 30 000 euro - ARCHIWUM 

data publikacji: 13-09-2017 | 10:33
data ostatniej modyfikacji: 13-09-2017 | 10:39
wytworzył: Maria Stręk
 
informacja z otwarcia ofert
Wyniki postępowania
Zapytanie ofertowe: Przebudowa drogi, działka nr ewid. 7355, w km 0+000 – 0+200 w miejscowości Zagorzyce
13 września 2017

SZANOWNI WYKONAWCY.

Zamawiający, Gmina Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi, działka nr ewid. 7355, w km 0+000 – 0+200 w miejscowości Zagorzyce”,  w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.).

W załaczeniu skan Zapytania oraz:

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Formularz Oferta – Załącznik nr 1

2. Przedmiar robót – Załącznik nr 2

3. Szczegółowa Specyfikacja techniczna - Załącznik nr 3

4. Wzór Umowy – Załącznik nr 4

 

Załączniki:
9924_zapytanie.pdf - Zapytanie ofertowe (skan).
9924_formularz_oferty.docx - Formularz Oferta
9924_przedmiar_robot.pdf - Przedmiar robót
9924_sst.doc - SST
9924_wzor_umowy.doc - Wzór umowy
««« powrót
Liczba odwiedzin: 584807

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo