-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Zamówienia poniżej 30 000 euro - ARCHIWUM 

data publikacji: 20-09-2017 | 12:58
data ostatniej modyfikacji: 20-09-2017 | 13:01
wytworzył: Elżbieta Świniuch
 
informacja z otwarcia ofert
Wyniki postępowania
Zapytanie ofertowe: Usługi edukacyjne w zakresie prowadzenia zajęć dodatkowych - artystycznych w ramach projektu pn. "Akademia Wesołego Przedszkolaka"
20 września 2017

Szanowni Wykonawcy !

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający, Gmina Sędziszów Małopolski/Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi edukacyjne w zakresie prowadzenia zajęć dodatkowych artystycznych w ramach projektu pn. „Akademia Wesołego Przedszkolaka ”.

Zamówienie prowadzone zgodnie z zasadą rozeznania rynku zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR.
Zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.).

W załączeniu:
 

  1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
  2. Wykaz osób -  Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego,
  3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych -  Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego,
  4. Oświadczenie o spełnieniu dodatkowych warunków zamówienia - Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego,
  5. Wzór umowy – Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego

 

Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim
Piotr Idzik

 

Załączniki:
9937_zapytanie_ofertowe_na_zajecia_dodatkowe_iv_ppizp.271.53.2017.mu.docx - Zapytanie ofertowe
9937_zalacznik_nr_1_-_formularz_oferty_do_zapytania_ofertowego_ap_czs_iv.docx - Formularz oferty
9937_zalacznik_nr_2_-_wykaz_osob_iv.docx - Wykaz osób
9937_zalacznik_nr_3_-_oswiadczenie_o_braku_powiazan_kapitalowych_i_osobowych_z_zamawiajacym_iv.docx - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
9937_zalacznik_nr_4_-__oswiadczenie_o_spelnieniu_dodatkowych_warunkow_zamowienia_iv.docx - oświadczenie o spełnieniu dodatkowych warunków zamówienia
9937_zalacznik_nr_5-_wzor_umowy_iv.doc - wzór umowy
««« powrót
Liczba odwiedzin: 587400

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo