-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Zamówienia poniżej 30 000 euro - ARCHIWUM 

data publikacji: 28-09-2017 | 09:41
data ostatniej modyfikacji: 28-09-2017 | 09:45
wytworzył: Maria Stręk
 
informacja z otwarcia ofert
Wyniki postępowania
Zapytanie ofertowe: Przebudowa drogi gminnej nr 10 7688 R Szkodna – Budzisz w miejscowości Szkodna w km 3+420 - 4+020
28 września 2017

SZANOWNI WYKONAWCY.

Zamawiający, Gmina Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 10 7688 R Szkodna – Budzisz w miejscowości Szkodna w km 3+420 - 4+020”,  w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.).

W załaczeniu skan Zapytania, oraz:

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Formularz Oferta – Załącznik nr 1

2. Przedmiar robót – Załącznik nr 2

3. Szczegółowa Specyfikacja techniczna - Załącznik nr 3

4. Wzór Umowy – Załącznik nr 4

 

Z up. Burmistrza - mgr Piotr Kapusta

Zastępca Burmistrza

 

Załączniki:
9959_zapytanie_ofertowe.pdf - Zapytanie ofertowe (skan).
9959_formularz_oferty.docx - Formularz Oferta
9959_przedmiar_robot.pdf - Przedmiar robót
9959_sst_szkodna_-_budzisz.doc - SST
9959_wzor_umowy.doc - Wzór umowy
««« powrót
Liczba odwiedzin: 587400

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo