-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Zamówienia poniżej 30 000 euro - ARCHIWUM 

data publikacji: 27-05-2014 | 08:39
data ostatniej modyfikacji: 10-05-2018 | 11:58
wytworzył: Maria Stręk
Przeprowadzenie i organizacja cyklu szkoleń, wywiadów, konsultacji, konferencji związanych z opracowaniem przez Gminę Sedziszów Małopolski Gminnym Programem Rewitalizacji na lata 2014-2020 (GPR)
10 listopada 2016
wyniki postępowania |więcej »»»
Zapytanie ofertowe - ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO MARKI MERCEDES-BENZ DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOLICY ŁUGOWEJ
24 października 2016
wyniki postępowania |więcej »»»
„BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI”
05 sierpnia 2016
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
„ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM”,
02 sierpnia 2016
wyniki postępowania |więcej »»»
Zapytanie ofertowe: PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA W CIĄGU ULICY JANA PAWŁA II I ULICY 3-GO MAJA W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
15 czerwca 2016
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
Zapytanie ofertowe: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sędziszów Małopolski"
09 czerwca 2016
wyniki postępowania |więcej »»»
„Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2015 w miejscowości Sędziszów Młp, obejmującego obszary Nr I i II położone po północnej stronie drogi krajowej Nr 94, łącznie z prognozą oddziaływania na środowisko”,
19 kwietnia 2016
wyniki postępowania |więcej »»»
Zapytanie ofertowe:Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sędziszów Małopolski”
12 stycznia 2016
wyniki postępowania |więcej »»»
Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie projektu pn. Budowa przedszkola w Górze Ropczyckiej"
10 grudnia 2015
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
Zapytanie ofertowe: „Opracowanie projektu IX i X zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Młp., projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2015 w miejscowości Borek Wielki, dla określonych w uchwałach terenów, łącznie z prognozami oddziaływania na środowisko”
08 grudnia 2015
wyniki postępowania |więcej »»»
Zapytanie ofertowe:Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sędziszowie Małopolskim o salę gimnastyczną z zapleczem technicznym i dwie sale lekcyjne oraz wyposażenie szkoły w sprzęt ICT i materiały dydaktyczne"
01 grudnia 2015
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
Zapytanie ofertowe: Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp. w km 20+580 - 20+660
09 listopada 2015
wyniki postępowania |więcej »»»
Zapytanie ofertowe BUDOWA CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 987 KOLBUSZOWA - SĘDZISZÓW MŁP. w km 20+580 - 20+660
30 października 2015
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
ZAPYTANIE OFERTOWE: „ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM” - powtórzenie postępowania
12 października 2015
ZMIANY W PRZETARGU |wyniki postępowania |więcej »»»
Zapytanie ofertowe: PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA W CIAGU ULIC 3-go MAJA, RYNEK I JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
06 października 2015
wyniki postępowania |więcej »»»
Zapytanie ofertowe: „ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM”
05 października 2015
wyniki postępowania |więcej »»»
Zapytanie ofertowe: REMONT DROGI ROLNICZEJ ROGÓWKA-RZEKI-RATAJÓWKA W MIEJSCOWOŚCI ZAGORZYCE (działka nr ewid. 5614)
08 września 2015
wyniki postępowania |więcej »»»
Zapytanie ofertowe: ,,Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej w rejonie ulicy Słonecznej w Sędziszowie Małopolskim”
12 sierpnia 2015
wyniki postępowania |więcej »»»
zapytanie ofertowe: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY SEDZISZÓW MAŁOPOLSKI: zadanie I - Budowa oświetlenia w Borku Wielkim w przysiółku Poręby, zadanie 2 - Budowa odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Borek Wielki
28 lipca 2015
wyniki postępowania |więcej »»»
Zapytanie ofertowe: "REMONT BUDYNKU SZATNIOWO - SANITARNEGO NA STADIONIE W KLĘCZANACH"
15 lipca 2015
wyniki postępowania |więcej »»»
«««  1 | 2 | 3 | 4  »»»  
Liczba odwiedzin: 586960

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo