-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Program Rewitalizacji 

data publikacji: 21-11-2016 | 15:15
data ostatniej modyfikacji: 29-12-2016 | 11:28
wytworzył: Elżbieta Świniuch
wprowadził: Aleksander Malski
Otwarte spotkanie konsultacyjne w sprawie rewitalizacji

W dniu 21.11.2016 r., w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim, odbyły się otwarte spotkania z mieszkańcami gminy, stanowiące element konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Sędziszów Małopolski oraz określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Pracownicy firmy Projekt Paweł Walczyszyn, Inicjatywa Lokalna, opracowującej „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2014 - 2025” przedstawili zebranym mieszkańcom metodologię i wyniki  przeprowadzenia diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszarów zdegradowanych gminy i obszaru rewitalizacji. Celem konsultacji, trwających od 24 października br. jest przedstawienie mieszkańcom i interesariuszom procesu rewitalizacji propozycji w/w obszarów i umożliwienie publicznej dyskusji na ten temat.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 586958

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo