-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Program Rewitalizacji 

data publikacji: 19-09-2017 | 15:07
data ostatniej modyfikacji: 19-09-2017 | 15:07
wytworzył: Elżbieta Świniuch
wprowadził: Aleksander Malski
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2014 – 2025 wpisany do wykazu

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2014 – 2025 wpisany do wykazu

 

Uchwałą Nr 337/7211/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 września 2017 r. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2014 – 2025 wpisany został do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego. Gminny program rewitalizacji pozytywnie przeszedł weryfikację formalną i merytoryczną spełniając wymogi ustawy o rewitalizacji, Wytycznych Ministra Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r. w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 oraz Instrukcji przygotowywania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Wpis do wykazu umożliwi gminie ubieganie się o dofinansowanie unijne w ramach Osi VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej RPO WP na lata 2014 – 2020.

Na opracowanie programu rewitalizacji gmina pozyskała dotację w wysokości 25 643,79 zł w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Wykaz gminnych programów dostępny na stronie

 http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/rewitalizacja 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 578757

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo