-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Program Rewitalizacji 

data publikacji: 03-12-2015 | 08:30
data ostatniej modyfikacji: 19-09-2017 | 15:07
wytworzył: Elżbieta Świniuch
wprowadził: Aleksander Malski
udostępnił: Elżbieta Świniuch
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2014 – 2025 wpisany do wykazu

   więcej »»»

Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Sędziszów Młp. (czerwiec 2017)

   więcej »»»

Uchwała Nr XXXVI/344/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/304/17 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 30 marca 2017 r

   więcej »»»

Uchwała Nr XXXIII/321/17 w sprawie zmiany w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2014-2025

   więcej »»»

Uchwała Nr XXXII/304/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2014-2025

   więcej »»»

Obwieszczenie o zakończeniu oceny oddziaływania na środowisko dla GPR wraz z załącznikami

   więcej »»»

Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania GPR

   więcej »»»

Rejestr zgłoszonych opinii do projektu GPR

   więcej »»»

Obwieszczenie o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla GPR

   więcej »»»

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji na lata 2014-2025

   więcej »»»

Konferencja podsumowująca opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji

   więcej »»»

Ogłoszenie – konferencja podsumowująca

   więcej »»»

PROTOKÓŁ Z III POSIEDZENIA KOMITETU REWITALIZACJI

   więcej »»»

Ogłoszenie o konsultacjach projektu GPR Gminy Sędziszów Młp. na lata 2014 – 2020 i doradztwie indywidualnym

   więcej »»»

Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gm. Programu Rewitalizacji Gminy Sędziszów Młp. na lata 2014-2025

   więcej »»»

Protokół z II posiedzenia Komitetu Rewitalizacji

   więcej »»»

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2014-2025

   więcej »»»

Podsumowanie warsztatów rewitalizacji

   więcej »»»

Ogłoszenie o indywidualnym doradztwie dla partnerów rewitalizacji

   więcej »»»

Protokół z I posiedzenia Komitetu Rewitalizacji i szkolenia Komitetu Rewitalizacji

   więcej »»»

1 | 2 | 3  »»»  
Liczba odwiedzin: 587250

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo