-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Akty prawa miejscowego 

Prawo lokalne 
data publikacji: 10-06-2013 | 12:29
data ostatniej modyfikacji: 04-12-2019 | 09:05
wprowadził: Klaudia Noga
udostępnił: Klaudia Noga
Uchwała nr XIV/158/19 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
28 listopada 2019

Uchwała nr XIII/154/19 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sędziszów Małopolski
29 października 2019

Uchwała nr XIII/153/19 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2019-2023
29 października 2019

Uchwała nr XIII/149/19 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
29 października 2019

Uchwała nr XIII/148/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.
29 października 2019

Uchwała nr XIII/147/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020
29 października 2019

Uchwała nr XII/145/19 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych
26 września 2019

Uchwała nr XII/144/19 w sprawie zmian w Statucie Gminy Sędziszów Małopolski
26 września 2019

Uchwała nr XI/138/19 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
27 sierpnia 2019

Uchwała nr XI/137/19 w sprawie nadania nazwy ulicy
27 sierpnia 2019

Uchwała nr XI/134/19 w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borek Wielki.
27 sierpnia 2019

Uchwała nr XI/132/19w sprawie zmiany uchwały nr XX/199/16 Rady Miejskiej wSędziszowie Małopolskim zdnia 24maja 2016r. wsprawie określenia zasad itrybu postępowania oudzielenie dotacji zbudżetu Gminy Sędziszów Małopolski na prace konserwatorskie, restaurat
27 sierpnia 2019

Uchwała nr XI/131/19 w sprawie zmiany uchwały Nr LV/544/18 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków za wysług
27 sierpnia 2019

Uchwała nr IX/114/19 w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziszów Małopolski na okres od dnia 1 września 2019r.
05 czerwca 2019

Uchwała nr IX/111/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/177/16 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
05 czerwca 2019

Uchwała nr IX/110/19 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
05 czerwca 2019

Uchwała nr VIII/104/19 w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sędziszów Małopolski”.
17 maja 2019

Uchwała nr VII/100/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2017 w miejscowości Ruda
22 marca 2019

Uchwała nr VII/98/19 zmieniająca uchwałę Nr III/54/18 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności
22 marca 2019

Uchwała nr VII/97/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych – zatrudnion
22 marca 2019

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [13]
Liczba odwiedzin: 586962

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo