-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Prawo lokalne 

Budżet

Podatki

Statut Gminy

Uchwały Rady Miejskiej

Akty prawa miejscowego

Strategia rozwoju

Raport o stanie Gminy Sędziszów Małopolski

Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami

Pogram usuwania azbestu na terenie gminy Sędziszów Małopolski

Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Sędziszów Małopolski

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Sędziszów Małopolski

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sędziszów Młp. na lata 2015-2018

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sędziszów Małopolski

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska

Uchwały Rady Miejskiej do dnia 22 listopada 2018 r.

Liczba odwiedzin: 580324

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo