-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Informacje o środowisku 

Urząd 
data publikacji: 06-01-2010 | 11:23
data ostatniej modyfikacji: 05-07-2017 | 12:48

Wykaz dokumentów Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp.
zawierających informację o środowisku i jego ochronie w Gminie Sędziszów Młp.

Wszystkie wprowadzone karty informacyjne Gminy Sędziszów Młp.

1. Karty typu A
◦Wnioski o wydanie decyzji
◦Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
◦Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

2. Karty typu B
◦Decyzje i postanowienia
◦Wskazania lokalizacyjne

3. Karty typu C
◦Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

4. Karty typu D
◦Polityki, strategie, plany lub programy

5. Karty typu E
◦Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
◦Analizy porealizacyjne
◦Przeglądy ekologiczne
◦Raporty o bezpieczeństwie
◦Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
◦Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
◦Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

6. Karty typu F
◦Prognozy oddziaływania na środowisko
◦Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
◦Opracowania ekofizjograficzne
◦Rejestry substancji niebezpiecznych
◦Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
◦Rejestry poważnych awarii

7. Karty typu G
◦Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

8. Karty typu H
◦Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

9. Karty typu I
◦Inne dokumenty

Analiza systemu gospodarki odpadami za 2013 r.

Analiza systemu gospodarki odpadami za 2014 r.

Analiza systemu gospodarki odpadami za 2015 r.

Analiza systemu gospodarki odpadami za 2016 r.

Liczba odwiedzin: 587083

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo