-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

Urząd 
data publikacji: 12-03-2007 | 14:46
data ostatniej modyfikacji: 12-12-2019 | 15:25
OBWIESZCZENIE Burmistrza Sędziszowa Młp. o wydaniu decyzji o ULICP pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. 2157, 2172/2, 1088/8, 1088/7 w Czarnej Sędziszowskiej
12 grudnia 2019

OBWIESZCZENIE Burmistrza Sędziszowa Młp. o wydaniu decyzji o ULICP pn. rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci oświetleniowej na terenie działki nr ewid. 1451/2 w Sędziszowie Młp.
12 grudnia 2019

Obwieszczenie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn: „Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego przekładni silników lotniczych w SAFRAN Transmission Systems Poland Sp. z o.o.”
12 grudnia 2019

OBWIESZCZENIE Burmistrza Sędziszowa Młp. o wydaniu decyzji o ULICP pn. budowa sieci gazowej na działkach nr ewid. 1840/5 i 1840/6 w miejscowości Sędziszów Młp. obręb Borek Wielki
10 grudnia 2019

OBWIESZCZENIE Burmistrza Sędziszowa Młp. o wszczęciu postępowania w sprawie ULICP dla inwestycji pn. budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. 62/8 i 63/9 w m. Sędziszów Młp.
06 grudnia 2019

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia dot. Wydobycie kruszywa naturalnego z części złoża "Czarna Sędziszowska - Stara Wieś 1".
03 grudnia 2019

OBWIESZCZENIE Burmistrza Sędziszowa Młp. o wydaniu decyzji w sprawie umorzenia postępowania o ULICP dot. Budowy stacji bazowej nadawczo - odbiorczej na działce nr ewid. 352/3 w Sędziszowie Młp.
02 grudnia 2019

OBWIESZCZENIE Burmistrza Sędziszowa Młp. o wydaniu decyzji o ULICP pn. budowa sieci gazowej na działkach nr ewid. 1858/1, 1858/2, 1873 w m. Szkodna
02 grudnia 2019

OBWIESZCZENIE Burmistrza Sędziszowa Młp. o wydaniu decyzji o ULICP pn. budowa sieci gazowej na działkach nr ewid. 319, 318, 317 i 316 w m. Zagorzyce
02 grudnia 2019

OBWIESZCZENIE Burmistrza Sędziszowa Młp. o wydaniu decyzji o ULICP pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr ewid. 36/19 i 36/20 w Sędziszowie Młp.
02 grudnia 2019

OBWIESZCZENIE Burmistrza Sędziszowa Młp. o wszczęciu postępowania w sprawie ULICP dla inwestycji pn. budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 2375/2, 2376, 2377 i 3747 w m. Czarna Sędziszowska
28 listopada 2019

OBWIESZCZENIE Burmistrza Sędziszowa Młp. o wydaniu decyzji o ULICP pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY_ROP7002_G na terenie działki nr ewid. 3631/7 w miejscowości Czarna Sędziszowska
27 listopada 2019

Konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego
26 listopada 2019

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r
26 listopada 2019

Obwieszczenie Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego o wyznaczeniu nowego terminu rozstrzygnięcia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
25 listopada 2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Buczyna pozwolenie wodnoprawne
25 listopada 2019

OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania Buczyna pozwolenie wodnoprawne
25 listopada 2019

OBWIESZCZENIE Burmistrza Sędziszowa Młp. o wydaniu decyzji o ULICP pn. budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 781/8, 781/10,781/11, 781/15 w m. Krzywa
21 listopada 2019

OBWIESZCZENIE Burmistrza Sędziszowa Młp. o wydaniu decyzji o ULICP pn. budowa sieci gazowej na działce nr ewid. 59/2 w miejscowości Sędziszów Młp.
21 listopada 2019

Zawiadomienie/Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
20 listopada 2019

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego przekładni silników lotniczych w SAFRAN Transmission System Poland Sp z o.o."

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [110]
Liczba odwiedzin: 587083

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo