-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Organy placówki 

Jednostki gminne / Samorządowe Centrum Usług Wspólnych 

Dyrektor

Liczba odwiedzin: 584485

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo