-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejestr zmian 

Treść archiwalna z dnia: 2019-11-22 15:00:05
Zamowienia publiczne / USŁUGI
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym. - 2019-11-22

Szanowni Wykonawcy!

Zamawiający, Gmina Sędziszów Małopolski zaprasza do udziału w postępowaniu pn. „Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym”.

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Oferty, w formie pisemnej, należy złożyć na adres: Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski, w terminie do dnia 4.12.2019 r. roku do godziny 11:15. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.12.2019 r.  roku o godzinie 11:30 w Urzędzie Miejskim  w Sędziszowie Małopolskim przy ulicy Rynek 1, pokój nr 10.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się w załącznikach poniżej.

 

Z up. BURMISTRZA

mgr Piotr Kapusta
ZASTĘPCA BURMISTRZA

««« powrót
Liczba odwiedzin: 596084

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo