-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejestr zmian 

Treść archiwalna z dnia: 2019-11-29 14:22:10
Zamowienia publiczne / USŁUGI
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA -

                                                                                                           Szanowni Wykonawcy!

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Zamawiający, Gmina Sędziszów Małopolski, informuje że w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zmianie uległo Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w zakresie terminu składania ofert.

Zamawiający zmienia treść Ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób:

1) CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne ust. 6 pkt. 16)

 

Zapisy przed modyfikacją:

„16) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczenie:

Gmina Sędziszów Małopolski, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

„Oferta na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym”.

Nie otwierać przed dniem 04.12.2019 roku godz. 11.30”

 

Zapisy po modyfikacji:

„16) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczenie:

Gmina Sędziszów Małopolski, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

„Oferta na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym”.

Nie otwierać przed dniem 06.12.2019 roku godz. 11.30”

 

2)  CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne ust. 7 pkt. 1) i 2)

Zapisy przed modyfikacją:

„7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 04.12.2019 r. do godz. 11.15 w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim, ulica Rynek 1, pokój nr 9 (biuro podawcze).
  2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.12.2019 r. o godz. 11.30 Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim, ulica Rynek 1, pokój nr 10.”

 

Zapisy po modyfikacji:

„7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 06.12.2019 r. do godz. 11.15 w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim, ulica Rynek 1, pokój nr 9 (biuro podawcze).
  2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.12.2019 r. o godz. 11.30 Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim, ulica Rynek 1, pokój nr 10.”

Powyższe zmiany należy traktować jako integralną część SIWZ na etapie przygotowania oferty.

Poniżej skan Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.

 

Z poważaniem

 

Z UP. BURMISTRZA SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO

mgr Piotr Kapusta
ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 585042

Telefon: (017) 2216 001 Fax: (017) 2216 313
e-mail: um@sedziszo w-mlp.pl    www.sedz iszow-mlp.pl

Realizacja: Ideo